Arrangementen

Arrangementen

  • Wanneer er door een Ondersteuningsteam geen mogelijkheden meer worden gezien in het kader van de basisondersteuning, kan bij het OTG (Ondersteuningsteam Scholengroep) een aanvraag voor een “arrangement” voor extra ondersteuning worden gedaan. De financiële consequenties van de toegekende arrangementen komen ten laste van de Scholengroep.
  • Bij een arrangement kan sprake zijn van toekenning van een bepaald bedrag (bijvoorbeeld voor extra handen in de groep) en/of toekenning van uren Ambulante begeleiding (bijvoorbeeld voor deskundigheidsbevordering). De toetsing van de aanvraag voor een arrangement wordt gedaan door het OTG.
  • Uitzondering op toekenning arrangementen door het OTG, vormt de toekenning van arrangementen voor kinderen die binnenkort gaan starten in het regulier basisonderwijs (de bijna 4-jarigen); in dat geval dient de aanvraag, middels een Groeidocument, te verlopen via de CTO.

Samenstelling en inhoud OTG

Plusklassen

In de onderstaande brochure kunt u meer lezen over de Plusklassen.

Klik hier voor de criteria voor deelname aan de Plusklassen.

Route aanmelding paardenboerderij Leestensch Hof

Zorgboerderij Leestensch Hof in Wervershoof is een professioneel zorgbedrijf dat zich richt op dagbesteding aan (jong)volwassenen en daarnaast op kinder- en jeugdzorg (logeerverblijf, dagbesteding en onderwijsprogramma). Aan de kinderen wordt gespecialiseerde dagbesteding geboden voor kinderen met een indicatie van de gemeente. Voor kinderen die in het reguliere of speciaal onderwijs geen plek kunnen vinden wordt een onderwijs/zorgprogramma geboden.

Klik hier voor meer informatie.

Route aanmelding behandelcentrum boerderij Wijdenes

Het behandelcentrum richt zich op kinderen en jeugdigen (5 – 12 jr.) met psychiatrische problematiek en een intelligentieniveau tussen ongeveer 55 en 85. De kinderen kunnen zich onvoldoende handhaven op school of binnen het gezin en kunnen hier behandeling volgen waarbij het onderwijs is geïntegreerd.

Klik hier voor meer informatie.

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland PO

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar
Telefoon:  06 52 347 163
E-mail ons op: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl