OPR

Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)?

  • De OPR is een speciale medezeggenschapsraad (MR) van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs.
  • In de OPR van het primair onderwijs zijn ouders en leraren actief van een school van het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de MR’en van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.
  • De OPR heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan en denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs.
  • De OPR komt ca. 3 keer per schooljaar bijeen.

Heeft u interesse om actief te zijn in de OPR?

Informatiefolder 

Neem dan contact op met Jolande Walraven
E: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl
T:  06 52 347 163

Leden

Overzicht van de leden van de OPR

Statuut en reglement

Medezeggenschapsstatuut van de OPR
Medezeggenschapsreglement van de OPR
Huishoudelijk reglement van de OPR

Jaarverslagen

Jaarverslag schooljaar 2019-2020
Jaarverslag schooljaar 2020-2021

 

 

 

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland PO

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar
Telefoon: 06 52 34 71 63
E-mail ons op: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl