Ondersteuningsplan

Het Samenwerkingsverband SWV Kop van Noord Holland PO legt elke vier jaar de doelstellingen, resultaten en de werkwijze van het samenwerkingsverband vast in een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan geeft aan hoe er zal worden samengewerkt met besturen en scholen om de gestelde doelen rondom passend onderwijs te realiseren. 

Bij het maken van het nieuwe ondersteuningsplan evalueren we de afgelopen periode en wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag wat onze leerlingen, de scholen en hun teams de komende tijd nodig hebben. Bij dit proces worden interne en externe partijen betrokken en wordt ook gekeken naar maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

In onderstaand schema staan de stappen die al zijn en nog worden gezet en de bijbehorende data. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl

Klik hier voor het huidige ondersteuningsplan 2018-2022 

 

 

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland PO

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar
Telefoon:  06 52 347 163
E-mail ons op: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl