Doorgaande lijn: voor- en vroegschoolse

Doelstellingen

Het project richt zich op het realiseren van de onderstaande doelstellingen:

  • Het formuleren van basiskwaliteit voor een doorgaande leer- en ontwikkellijn.
  • Het formuleren van een eenduidige doelgroepdefinitie met betrekking tot (VVE) peuters.
  • Het maken en uitvoeren van duidelijke afspraken over werving en toeleiding van doelgroeppeuters.
  • Het hanteren van een uniform observatie of overdrachtsformulier afgestemd op het gehanteerde peutervolgsysteem.
  • Het vastleggen van concrete afspraken over warme overdracht tussen de aanbieders van de voorschoolse periode en het basisonderwijs.
  • Het vastleggen van duidelijke afspraken over basiskwaliteit en prestaties tussen peuterspeelzalen, kinderopvang, gemeente en onderwijs, vastgelegd in uniforme overeenkomsten met de verschillende gemeenten.