Missie

Elk kind een passende onderwijsplek!

Dat is de missie van dit samenwerkingsverband. Samen aan het werk voor succesvolle leerlingen en vaardige leerkrachten met hart voor passend onderwijs. Meer daarover leest u in ons Ondersteuningsplan.

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland PO

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar
Telefoon:  06 52 347 163
E-mail ons op: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl