Leden

De CTO bestaat uit drie vaste leden:

  • Drs. K.M. Walstra-Groot (orthopedagoog/voorzitter)
  • Mw. E. Swagerman (deskundige regulier bao)
  • Mevr. C. Onnouw of mevr. J. Deurloo (jeugdarts)

 Afhankelijk van de inhoud van het dossier, kunnen door de CTO aanvullend worden uitgenodigd:

  • Deskundige speciaal basisonderwijs
  • Deskundige cluster 3
  • Deskundige cluster 4
  • Deskundige begaafdheid
  • Deskundige Schoolmaatschappelijk werk

Contactgegevens:

Drs. K.M. Walstra-Groot
T: 06 – 11 62 60 06
E: kwalstra@swvkopvannoordholland.nl

Contactgegevens van CTO SWV Kop van Noord Holland PO

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar
Telefoon:  06 52 347 139
E-mail ons op: secretariaatcto@swvkopvannoordholland.nl