Leden

CTO Schagen bestaat uit vaste leden:

 • Drs L. Ybema (orthopedagoog/voorzitter)
 • Mw E. Swagerman (deskundige regulier basisonderwijs)
 • Dhr R. de Vries (deskundige speciaal basisonderwijs)
 • Mevr J. Deurloo (jeugdarts)
 • Mevr D. Huijer (secretaresse CTO)

CTO Den Helder bestaat uit vaste leden:

 • Drs L. Ybema (orthopedagoog/voorzitter)
 • Mevr K. Arends (deskundige regulier basisonderwijs)
 • Mevr N. Angevare (deskundige speciaal basisonderwijs)
 • Mevr C. Onnouw (jeugdarts)
 • Mevr A. Poortema (secretaresse CTO)

 Afhankelijk van de inhoud van het dossier, kunnen door de CTO aanvullend worden uitgenodigd:

 • Deskundige speciaal basisonderwijs
 • Deskundige cluster 3
 • Deskundige cluster 4
 • Deskundige begaafdheid
 • Deskundige Schoolmaatschappelijk werk

Contactgegevens:

Drs. L. Ybema
M 06  21 918 644
E: Lybema@swvkopvannoordholland.nl

Contactgegevens van CTO SWV Kop van Noord Holland PO

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar
Telefoon:  06 52 347 139
E-mail ons op: secretariaatcto@swvkopvannoordholland.nl