Algemeen

Een van de wettelijke taken van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO is het bepalen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In ons samenwerkingsverband is daarvoor de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs (CTPaO) ingericht.

Naast het beoordelen van de toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) beoordeelt de commissie ook de aanvragen voor Praktijkonderwijs, PRO-vangnet en individuele arrangementen. De CTPaO kan ook om advies gevraagd worden. Indien het om een advies gaat en de Commissie is van mening dat er een Toelaatbaarheidsverklaring kan worden aangevraagd door de aanvragende school, dan moet er opnieuw een aanmeldformulier aangeleverd worden met handtekeningen en invulling zienswijze door ouders.

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland VO

Postbus 282
1740 AG Schagen
Telefoon: 0224 273504 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend)
E-mail ons op: info@swvknh.nl