Mazl

MAZL is een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

De MAZL criteria:

  • 7e schooldag achter elkaar
  • 4x in 12 weken
  • bij zorg

Stappenplan

Jeugdartsen voeren deze interventie uit in samenwerking met de school en de leerplichtambtenaar. De school signaleert. de jeugdarts adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft. Het volgende stappenplan wordt hierbij gehanteerd:

  1. Aannemen van de ziekmelding door school.
  2. De school neemt contact op met leerling en ouders/verzorgers na ziekmelding.
  3. De school gaat in gesprek met leerling en ouders/verzorgers bij zorgwekkend ziekteverzuim.
  4. De school vraagt een consult aan bij de jeugdarts.
  5. Het consult bij de jeugdarts vindt plaats. De jeugdarts stelt een integraal plan van aanpak op in samenwerking met de leerling en ouders/verzorgers.
  6. De school monitort de schoolaanwezigheid, en monitort samen met de jeugdarts de uitvoering van het plan van aanpak.

Voor een filmpje over het MAZL stappenplan, klik hier en klik hier voor het handboek.

Informatie voor jongeren en ouders

Klik hier voor meer informatie over MAZL en hier als je meer wilt weten over het consult bij een jeugdarts.

Informatie voor onderwijsprofessionals

Hoe voer je nu een verzuimgesprek? In deze handreiking lees je hier meer over.

Factsheet MAZL

En hierbij het verwijsformulier voor een afspraak met de jeugdarts in verband met verzuimbegeleiding MAZL en het evaluatieformulier MAZL scholen-GGD-ketenpartners.