Algemeen

Een van de wettelijke taken van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO is het bepalen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In ons samenwerkingsverband is daarvoor de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs (CTPaO) ingericht. De CTPaO bestaat uit een kernteam en een flexibele schil.

Kernteam:

  • Stafmedewerker SWV
  • Gedragsdeskundige regulier onderwijs
  • Orthopedagoog speciaal onderwijs
  • Psycholoog passend onderwijs

Flexibele schil (deelname wisselend en op afroep) onder andere:

  • Ondersteuningscoördinator van de school van herkomst (=aanmelder)
  • Begeleider ondersteuningspunt van de school van herkomst
  • Ondersteuningscoördinator van de beoogde school voor speciaal onderwijs
  • Gezinsbeschermer Jeugdzorg
  • Maatschappelijk deskundige van de school van herkomst
  • Medewerker zorg- of wijkteam gemeente waar leerling woonachtig is

Naast het beoordelen van de toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) beoordeelt de commissie ook de aanvragen voor Praktijkonderwijs, PRO-vangnet en individuele arrangementen. 

Klik hier voor het stroomschema 'Zorgplicht aanmelding bij reguliere VO-school'.

Klik hier voor het stroomschema 'Zorgplicht aanmelding bij SBAO of (V)SO-school'

De vergaderingen van de CTPaO zijn terug te vinden in de agenda op de website.

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland VO

Postbus 282
1740 AG Schagen
Telefoon: 0224 273504 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend)
E-mail ons op: info@swvknh.nl