Leden

De Commissie Toelaatbaarheid bestaat uit een kernteam en een flexibele schil.

Kernteam:

  • Stafmedewerker SWV
  • Gedragsdeskundige regulier onderwijs
  • Orthopedagoog speciaal onderwijs
  • Psycholoog passend onderwijs

Flexibele schil (deelname op afroep):

  • Ondersteunings-coördinator van de school van herkomst (=aanmelder)
  • Begeleider ondersteuningspunt van de school van herkomst
  • Ondersteunings-coördinator van de beoogde school voor speciaal onderwijs
  • Gezinsbeschermer Jeugdzorg
  • Maatschappelijk deskundige van de school van herkomst
  • Medewerker zorg- of wijkteam gemeente waar leerling woonachtig is