Samenwerkingsverband - Kop van Noord Holland

Elk kind een passende onderwijsplek

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland is een samenwerkingsverband tussen VO (16 scholen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs) en PO (74 scholen voor basisonderwijs en 7 scholen voor speciaal (basis)onderwijs). Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk in de regio.