Home

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland. Op deze website vind je informatie over de ondersteuning die binnen het Samenwerkingsverband VO op de scholen  geboden wordt. Op de websites van de scholen zelf, die binnen het Samenwerkingsverband vallen, vind je gedetailleerde informatie over de ondersteuning op de betreffende schoollocatie, beschreven in de verschillende schoolondersteuningsprofielen.

Deze website is gemaakt voor allen die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband: schoolbesturen, scholen, ouders én leerlingen. Via contact kan je je opmerkingen, vragen of suggesties aan ons doorsturen.

 

Consulenten Passend Onderwijs

Binnen het SWV zijn 2 consulenten aanwezig die samen met de scholen, ouders en leerlingen adviseren over Passend Onderwijs:

Anneke Bouma (06 3646 8648) voor de scholen Scholen aan Zee, Wiringherlant, de Spinaker, het Molenduin, Linie College

Ellen ten Broek (06 5074 3108) voor de scholen Clusius College, Regius College, De Hogeberg, De Pijler

 

Voor de uitvoering van onze wettelijke taak hebben wij persoonsgegevens nodig. In onze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

15
december

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

19
januari

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid