Home

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland. Op deze website vind je informatie over de ondersteuning die binnen het Samenwerkingsverband VO op de scholen en in bovenschoolse arrangementen geboden wordt. Op de websites van de scholen zelf, die binnen het Samenwerkingsverband vallen, vind je gedetailleerde informatie over de ondersteuning op de betreffende schoollocatie, beschreven in de verschillende schoolondersteuningsprofielen.

Deze website is gemaakt voor allen die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband: schoolbesturen, scholen, ouders én leerlingen. Via contact kan je je opmerkingen, vragen of suggesties aan ons doorsturen.

Voor de uitvoering van onze wettelijke taak hebben wij persoonsgegevens nodig. In onze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

 

Maatregelen Coronavirus 

We begrijpen dat de huidige situatie bij ouders veel vragen oproept. Op de site van Ouders&Onderwijs vindt u actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen hierover. 

Voor de scholen is meer informatie over de gevolgen voor Passend Onderwijs in tijden van het Coronavirus te vinden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.

(Gedeeltelijke) opening scholen

Op de website www.lesopafstand.nl vind je informatie en tips over allerhande zaken die te maken hebben met het weer (gedeeltelijk) naar school krijgen van de leerlingen.

Beslisboom 12 jaar en ouder

Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

Bereikbaarheid SWV: 

Het SWV is ongewijzigd bereikbaar via telefoonnummer 0224-273504 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen. 

Bijeenkomsten Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs

De CTPaO gaat gewoon door, maar telefonisch en/of digitaal. Nieuwe aanvragen voor de CTPaO kunnen gewoon ingediend worden. Afhankelijk van het aantal aanvragen, zal de CTPaO volgens planning elke 2 weken vergaderen. Externen die bij dit overleg aanwezig zouden moeten zijn (ouders, leerlingen, hulpverlening) worden tegen die tijd uitgenodigd telefonisch of digitaal deel te nemen aan het overleg.

Voor de Jeugd Dag

29
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

30
september

Webinar Studiefinanciering