Home

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland. Op deze website vind je informatie over de ondersteuning die binnen het Samenwerkingsverband VO op de scholen  geboden wordt. Op de websites van de scholen zelf, die binnen het Samenwerkingsverband vallen, vind je gedetailleerde informatie over de ondersteuning op de betreffende schoollocatie, beschreven in de verschillende schoolondersteuningsprofielen.

Deze website is gemaakt voor allen die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband: schoolbesturen, scholen, ouders én leerlingen. Via contact kan je je opmerkingen, vragen of suggesties aan ons doorsturen.

 

Actueel - de overstap naar het voortgezet onderwijs

De VO gids waarin alle middelbare scholen in heel Nederland staan is te vinden op deze site. En hoe de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat, staat in onderstaande infographic uitgelegd.

 

Klik hier voor het formulier voor de warme overdracht PO naar VO.

Consulenten Passend Onderwijs

Binnen het SWV zijn drie consulenten aanwezig die samen met de scholen, ouders en leerlingen adviseren over Passend Onderwijs:

Maureen van 't Zand (m.vantzand@swvknh.nl / 06 - 3388 1031) voor de scholen Regius College (m.u.v. Regius PRO), OSG De Hogeberg en De Kameleon (Eureka).

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Judith van Hoeve (j.vanhoeve@swvknh.nl / 06 - 8382 0924) voor de scholen RSG Wiringherlant, Regius PRO, De Pijler, Linie College, Molenduin, Heliomare, SBO De Tender, Antonius en de Meerpaal.

Werkdagen: maandag tot en met donderdag.

 

Annemarie de Jong (a.dejong@swvknh.nl / 06 - 1307 2804) voor de scholen Vonk, Spinaker Den Helder, Scholen aan Zee, SBO Kompas en De Pionier.

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

AVG / gegevensverwerking

Voor de uitvoering van onze wettelijke taak hebben wij persoonsgegevens nodig. In onze verkorte privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wilt u uitgebreid weten hoe het SWV (uw) gegevens verwerkt? Klik dan hier voor het privacyreglement. Onze functionaris gegegevensbescherming (FG) is Lisette Costerman Boodt (info@swvknh.nl).

17
juli

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

18
september

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid