Home

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland. Op deze website vind je informatie over de ondersteuning die binnen het Samenwerkingsverband VO op de scholen  geboden wordt. Op de websites van de scholen zelf, die binnen het Samenwerkingsverband vallen, vind je gedetailleerde informatie over de ondersteuning op de betreffende schoollocatie, beschreven in de verschillende schoolondersteuningsprofielen.

Deze website is gemaakt voor allen die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband: schoolbesturen, scholen, ouders én leerlingen. Via contact kan je je opmerkingen, vragen of suggesties aan ons doorsturen.

 

Consulenten Passend Onderwijs

Binnen het SWV zijn drie consulenten aanwezig die samen met de scholen, ouders en leerlingen adviseren over Passend Onderwijs:

Maureen van 't Zand (06 3388 1031) voor de scholen Junior College, Regius College (m.u.v. Regius PRO), De Hogeberg en Kameleon (Eureka). Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Judith van Hoeve (06 8382 0924) voor de scholen Wiringherlant, Regius PRO, Linie College, Molenduin, Tender en Antonius. Werkdagen: maandag tot en met donderdag.

Annemarie de Jong (06 1307 2804) voor de scholen , Vonk, De Pijler, Spinaker, Scholen aan Zee (m.u.v. Junior College), Kompas en Pionier. Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Voor de uitvoering van onze wettelijke taak hebben wij persoonsgegevens nodig. In onze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

09
juni

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

26
juni

Bijeenkomst werkgroep Hoogbegaafdheid