Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zijn personeel en ouders/leerlingen evenredig vertegenwoordigd. De taak van de OPR is het al dan niet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan van het SWV. De OPR heeft 16 zetels, waarvan 8 voor personeelsleden en 8 voor ouders/leerlingen van de aangesloten scholen binnen het SWV.

De OPR heeft een eigen statuut en reglement. Deze tref je hieronder aan:

Statuut en reglement Ondersteuningsplanraad

De OPR komt meerdere malen per jaar bij elkaar. De directeur-bestuurder van het SWV overlegt met de OPR, evenals de Raad van Toezicht jaarlijks in gesprek gaat met de OPR.

 

Overzicht jaarverslagen OPR

Jaarverslag OPR 2015

Jaarverslag OPR 2016

Jaarverslag OPR 2017

Jaarverslag OPR 2018

Jaarverslag OPR 2019

Jaarverslag OPR 2020

Jaarverslag OPR 2021

 

Actuele agenda's OPR

Agenda OPR 10 februari 2022

Agenda OPR 19 april 2022

Agenda OPR 30 juni 2022