Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR). In de OPR zijn personeel en ouders/leerlingen evenredig vertegenwoordigd. De taak van de OPR is het al dan niet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan van het SWV. De OPR heeft 16 zetels, waarvan 8 voor personeelsleden en 8 voor ouders/leerlingen van de aangesloten scholen binnen het SWV.

De OPR heeft een eigen statuut en reglement. Deze tref je hieronder aan:

Statuut en reglement Ondersteuningsplanraad

De OPR komt meerdere malen per jaar bij elkaar. De directeur-bestuurder van het SWV overlegt met de OPR, evenals de Raad van Toezicht jaarlijks in gesprek gaat met de OPR.

Recente agenda's OPR

Agenda vergadering OPR 5 maart 2024

Agenda vergadering OPR 6 december 2023

Agenda vergadering OPR 3 oktober 2023

Agenda vergadering OPR 19 april 2023

Agenda vergadering OPR 22 februari 2023

Jaarverslagen OPR

Jaarverslag OPR 2023

 

 

 

24
april

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

22
mei

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid