Informatie voor ouders

Dit hoofdstuk is voor ouders van leerlingen die ondersteuning krijgen en/of nodig hebben op het gebied van Passend Onderwijs. Hier vindt u informatie, procedures en formulieren.

Informatie voor professionals

In dit hoofdstuk informatie over passend onderwijs voor de medewerkers van scholen en andere instanties die betrokken zijn bij leerlingen met een ondersteuningsvraag en/of zorg aanbieden.

Informatie over scholen

In dit hoofdstuk vindt u alle scholen uit onze regio op een rij, met naam, gemeente, scholengroep, bestuur, schoolondersteuningsplan en de url van de website. Er is ook een zoekfunctie om snel de juiste school te vinden.