Informatie voor ouders

Dit hoofdstuk is voor ouders van leerlingen die ondersteuning krijgen en/of nodig hebben op het gebied van Passend Onderwijs. Hier vindt u informatie, procedures en formulieren.

Informatie voor professionals

In dit hoofdstuk informatie over passend onderwijs voor de medewerkers van scholen en andere instanties die betrokken zijn bij leerlingen met een ondersteuningsvraag en/of zorg aanbieden.

Informatie over scholen

In dit hoofdstuk vindt u alle scholen uit onze regio op een rij, met naam, gemeente, scholengroep, bestuur,  en een link naar de website van de school. Op de website van de school vindt u ook het schoolplan van de school. Er is ook een zoekfunctie om snel de juiste school te vinden.