Algemeen

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland is een samenwerkingsverband van 74 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 4 scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen aan. Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk voor het primair onderwijs in de Kop van Noord Holland. Deze website is gemaakt voor allen die betrokken zijn bij het samenwerkingsverband:

besturen
scholen
ouders
leerlingen

Op deze website vindt u alle informatie met betrekking tot de bovenschoolse ondersteuning en de ondersteuning op schoolniveau.

Klik hier voor het rapport van De Inspectie van het Onderwijs - 12 december 2019

Contactgegevens van SWV Kop van Noord Holland PO

Bezoekadres:

Drs. F. Bijlweg 8 A
1784 MC  Den Helder

Postadres:

Postbus 1120
1810 KC  Alkmaar

Telefoon: 06 52 347 163
E-mail ons op: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl

Klik hier voor onze privacyverklaring
Klik hier voor ons privacyreglement