Medezeggenschap (OPR)

Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)?

  • De OPR is een speciale medezeggenschapsraad (MR) van het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband heeft een OPR, dat is verplicht op grond van de wet Passend Onderwijs.
  • In de OPR van het primair onderwijs zijn ouders en leraren actief van een school van het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de MR’en van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.
  • De OPR heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan en denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs.
  • De OPR komt ca. 3 keer per schooljaar bijeen.

Heeft u interesse om actief te zijn in de OPR?

Uitgebreide informatie vindt u in onze Informatiefolder

Aanmelden kan via Jolande Walraven:
secretariaat@swvkopvannoordholland.nl
T 06 52 347 163

Jaarverslag OPR

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad 2022-2023

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad 2021-2022

Leden OPR

Overzicht van de leden van de OPR

Statuut en reglement

Medezeggenschapsstatuut van de OPR
Medezeggenschapsreglement van de OPR
Huishoudelijk reglement van de OPR