Wie doet wat? MIS-K

De taken en verantwoordelijkheden van school en gemeente die zijn betrokken bij de ondersteuning van leerlingen/onderwijs-zorgarrangementen zijn opgenomen in het Model Integrale Samenwerking Kop van Noord Holland (MIS-K).

De opzet van het Model Integrale Samenwerking, is dat school, het lokaal team (dit is de verzamelnaam voor CJG, wijkteam en sociaalteam) en het samenwerkingsverband (PO en VO) met ouders en jeugdige (kind, jongere of leerling) samenwerken rond ondersteuningsvragen. We praten hierbij met elkaar en niet over elkaar. Alle betrokkenen werken hierbij proactief en laagdrempelig; we bespreken situaties, vragen en ontwikkelingen in een vroeg stadium met elkaar door.

Naast het lokaal team en de school, kan de school ook de expertise inschakelen vanuit de deskundigenpool van het samenwerkingsverband

Klik hier voor het Model Integrale Samenwerking (en/of op de button op de homepage).

Budgetten 2024