Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 hebben alle kinderen recht op Passend Onderwijs (zorgplicht scholen). Dat is vooral van belang voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Om te zorgen dat elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft, werken de basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) samen in de regio. Zij zorgen er samen voor dat kinderen optimale onderwijskansen krijgen en de ondersteuning die ze nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Extra ondersteuning nodig

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om die ondersteuning te verzorgen. Dat wordt zorgplicht genoemd. Deze geldt dus alleen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Het maakt niet uit of de leerling nieuw is op school of al op school zit. Samen met ouders zoekt de school de best passende plek voor de leerling. 

De school wordt hierin ondersteund door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (zie hoofdstuk Ondersteuning en hoofdstuk Toelaatbaarheid) en andere betrokken partijen zoals vermeld in Model Integrale Samenwerking Kop van Noord Holland (Wie doet wat?).