Leden CTO

Vaste leden CTO Schagen 

 • Mevr. M. de Wit (orthopedagoog/voorzitter)
 • Mevr. J. Deurloo (jeugdarts)
 • Mevr. A. Poortema (secretaresse CTO)
 • Mevr. E. Swagerman (deskundige regulier basisonderwijs)
 • Mevr. W. Vijn (deskundige speciaal basisonderwijs) 

Vaste leden CTO Den Helder 

 • Mevr. M. de Wit (orthopedagoog/voorzitter)
 • Mevr. N. Angevare (deskundige speciaal basisonderwijs)
 • Mevr. C. Onnouw (jeugdarts)
 • Mevr. A. Poortema (secretaresse CTO)
 • Mevr. M. van Maurik-de Wit (deskundige regulier basisonderwijs) 

Aanvullende deskundigen

Afhankelijk van de inhoud van het dossier, kunnen door de CTO aanvullende deskundigen worden uitgenodigd.

 • Deskundige speciaal basisonderwijs
 • Deskundige cluster 3
 • Deskundige cluster 4
 • Deskundige begaafdheid
 • Deskundige Schoolmaatschappelijk werk/wijkteam
 • Deskundigen (Vier)Taal
   

Contactgegevens
Mevr. M. de Wit
M 06 30 84 49 95
E: mdewit@swvkopvannoordholland.nl