Klacht en bezwaar ouders

Indien een ouder bezwaar maakt tegen een beslissing van een school om een kind niet toe te laten of te verwijderen? Dan volgt de ouder de normale klachtenregeling van de school of het schoolbestuur.

Indien een ouder een bezwaar maakt tegen een beslissing van de CTO (Commissie toelaatbaarheid) over toelating van een kind tot het speciaal (basis)onderwijs? Dan volgt de ouder de bezwaarprocedure van het samenwerkingsverband. In dat geval doorloopt de ouder het volgende stappenplan: Stappenplan_Klachten_en_Bezwaar.pdf