Arrangementen

Wanneer er door een Ondersteuningsteam van de school geen mogelijkheden meer worden gezien in het kader van de basisondersteuning, kan de school een zogenaamd Onderwijsarrangement inzetten. Het schoolbestuur heeft hiertoe middelen ontvangen van het samenwerkingverband. Indien er sprake is van een combinatie van onderwijs en zorg, wordt bij het ondersteuningsteam ook het lokaal team (smw/wijkteam) betrokken en kan besloten worden tot het vormgeven van een onderwijs-zorgarrangement. Wie verantwoordelijk is voor welk deel van de bekostiging wordt bepaald aan de hand van het Model Integrale Samenwerking Kop van Noord Holland.

Model Integrale Samenwerking Kop van Noord-Holland - MIS-K
Handleiding digitaal Groeidocument 2.0
Budgetten 2024