Plusklassen/hoogbegaafdheid

Als een meerkunner op school een onvoldoende passend aanbod kan krijgen, kan de school samen met de ouder besluiten de leerling aan te melden voor de plusklas. Dit is een deeltijdvoorziening voor kinderen uit de regio die een extra uitdagend aanbod krijgen en ontwikkelingsgelijken kunnen ontmoeten. Een hoogbegaafdheidsdeskundige beoordeelt een aanvraag tot plaatsing Plusklas, t.b.v. ‘Meerkunners’.  In de onderstaande brochure kunt u meer lezen over de Plusklassen.

Klik hier voor informatie over de Basistraining passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen
Klik hier voor informatie over de Training kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
Klik hier voor informatie over de Training training coördinator hoogbegaafdheid

Klilk hier voor de criteria voor deelname aan de Plusklassen.