Aanmelden CTO bijna 4-jarigen

Voor sommige bijna vierjarigen is het direct duidelijk dat zij behoefte hebben aan extra ondersteuning bij de start op een school.
Binnen het samenwerkingsverband is de afspraak dat deze leerlingen aangemeld worden bij de Commissie Toelating Onderwijsvoorziening (CTO).
De CTO begeleidt deze leerlingen naar een passende onderwijsplek.

Is het kind nog niet aangemeld bij een school en bezoekt het geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, dan kunnen ouders zelf een aanmelding doen bij de CTO.
Ouders kunnen in dat geval contact opnemen met  de CTO-secretaresse Ankelien Poortema via: secretariaatcto@swvkopvannoordholland.nl  of 06 - 52 34 71 39
Is het kind wel aangemeld bij een school, dan kunnen ouders samen met de school een aanmelding doen bij de CTO.
Bezoekt het kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, dan zal deze organisatie de aanmelding doen, in samenspraak met de ouders.

Voorschoolse voorzieningen kunnen de Route aanmelden CTO bijna vierjarigen volgen.
Voor het aanmelden bij de CTO maakt u gebruik van het groeidocument voorschoolse voorzieningen en het handtekeningenblad.

Het SWV stelt het platform Indigo beschikbaar aan voorschoolse voorzieningen en scholen voor het doen van een digitale aanmeldingen bij de CTO.

Opname informatiebijeenkomst Indigo
Klik hier voor het bekijken van de opname van de online informatiebijeenkomst.

Account aanvragen
Om als school of voorschoolse voorziening gebruik te maken van Indigo hebt u een account nodig.
U kunt een account aanvragen door te mailen naar indigo@swvkopvannoordholland.nl

Vermeld daarbij de volgende gegevens:

  • Naam van uw organisatie
  • Naam van de locatie van uw peuterspeelzaal of KDV
  • Naam van de medewerker
  • E-mailadres van de medewerker

Zodra wij deze gegevens ontvangen hebben, maken wij een account voor u aan. U ontvangt daarna een e-mailbericht met inloggegevens van de leverancier Tolteek bv. 

Twee-factor identificatie bij het inloggen
Het account is voorzien van een twee-factor authenticatie (2FA). Naast een gebruikersnaam en wachtwoord voert u een code in die u via de app ‘Google Authenticator’ op uw mobiele telefoon ontvangt. Lees hier hoe u kunt inloggen met 2FA.

Instructies en handleidingen Indigo
Klik hier om de Indigo kennisbank met instructies en handleidingen te bezoeken.

Vragen?
Hebt u vragen over het platform Indigo, neem dan contact op met het samenwerkingsverband via: indigo@swvkopvannoordholland.nl
Hebt u CTO-gerelateerde vragen? Neem dan contact op met Ankelien Poortema via: secretariaatcto@swvkopvannoordholland.nl  of 06 - 52 34 71 39