Aanmelden CTO bijna 4-jarigen

Voor bijna vierjarigen, bij wie al direct duidelijk is dat zij behoefte hebben aan extra ondersteuning, geldt de afspraak binnen het samenwerkingsverband, dat zij altijd via de CTO naar een passende onderwijsplek worden begeleid. Ouders kunnen zelf aanmelden bij de CTO indien het kind nog niet is aangemeld bij een school, of, als dat wel het geval is, de aanmelding samen doen met het bevoegd gezag van de school. Indien het kind een voorschoolse voorziening bezoekt, zal de aanmelding door deze voorziening gedaan worden, uiteraard in samenspraak met de ouders. Voorschoolse voorzieningen kunnen bijgevoegde route volgen.