Overzicht ondersteuningsaanbod

SWV Kop van Noord Holland PO is onderweg naar inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs betekent dat iedereen welkom is, met of zonder (extra) ondersteuningsbehoefte. Want iedereen kan leren. Daarnaast is een van de kernverplichtingen die voortvloeit uit artikel 24 VN-verdrag handicap dat discriminatie op grond van handicap in alle facetten van het onderwijs verboden is. Het SWV draagt op verschillende manieren bij aan het ondersteunen van inclusief onderwijs. We doen dat onder andere middels arrangementen, een aanbod van externe deskundigen om met de school mee te denken en door innovatieve projecten (mede) te ondersteunen.

Meer hierover is te lezen in het Overzicht ondersteuningsaanbod SWV Kop van Noord Holland PO