Overzicht deskundigen

Het samenwerkingsverband stelt voor de ondersteuningsteams van de scholen, de ondersteuningsteams van de scholengroepen en de commissie toelating onderwijsvoorzieningen een aantal deskundigen (OT en CTO) beschikbaar. in bijgaand document vindt u alle deskundigen op een rij.

Overzicht met alle deskundigen SWV Kop van Noord Holland PO