Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Dit hoofdstuk wordt de komende periode gevuld met informatie romdom Hoogbegaafdheid.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Anna Lont via: a.lont@onderwijsversterkers.nl