Ondersteuning

In dit hoofdstuk vindt u informatie over:

  • Toekenning onderwijsvoorziening
  • Plusklas
  • Speciale voorzieningen in beeld
  • Ouderondersteuningspunt