Onderwijs-Zorg agenda

In bijgaande onderwijs en zorgagenda staan de ambities beschreven voor de komende jaren om de samenwerking tussen onderwijs en zorg te verstevigen.
De ambities dragen bij aan een inclusievere samenleving. Instemming met deze agenda betekent dat onderwijs en gemeenten de handen ineenslaan op weg naar inclusie.

Dat betekent dat zij samen moeten werken aan een stevige basis, zodat er sprake is van inclusiviteit in alle wijken op alle scholen.

Tegelijkertijd zijn er enkele maatschappelijke opgaven die op korte termijn onze extra aandacht vragen.

  • Beter benutten van mogelijkheden voor individueel maatwerk (bijvoorbeeld voor thuiszitters).
  • Realisatie van nieuw (groeps)aanbod voor leerlingen die gedurende langere tijd (enkele jaren) een combinatie van onderwijs en jeugdhulp nodig hebben.

Klik hier voor de regionale onderwijs-zorg agenda