Onderwijszorgarrangementen en TOP-arrangementen

1. Vaststelling Begroting 2024

Het SWV heeft de begroting voor 2024 definitief vastgesteld. Een overzicht van de budgetten voor scholen in 2024 staat hieronder.

2. Bekostiging per Leerling

a. Primair Onderwijs (PO)

 • In 2024 ontvangt het reguliere onderwijs € 206,00 per leerling.
 • Dit budget is bedoeld ter ondersteuning van schoolfaciliteiten, zoals interne begeleiding en onderwijsarrangementen.
 • Besturen kunnen ervoor kiezen het bedrag anders te verdelen tussen scholen op basis van leerlingenkenmerken.

b. Speciaal Basisonderwijs (SBO)

 • Het SBO ontvangt € 6.634,52 per leerling, gebaseerd op het aantal leerlingen op teldatum 1 februari (T-1).

c. Speciaal Onderwijs (SO)

 • Het SO ontvangt middelen op basis van leerlingaantallen per categorie op teldatum 1 februari (T-1).:
  • Categorie 1 (laag):      € 12.938,34
  • Categorie 2 (midden): € 21.053,23
  • Categorie 3 (hoog):     € 31.419,53

3. Budgetten TOP- en OZA-Arrangementen

Basis- en Extra Ondersteuning

Stap 1: Voorbereiding

 • Zorg ervoor dat de OntwikkelingsPerspectiefPlannen (OPP's) up-to-date zijn.
 • Bepaal de benodigde inzet voor een leerling of een groep leerlingen.

Stap 2: Toetsing aan Onderwijswet

Stap 3: Indien Ja

 • Tot €4.000,- per jaar per leerling: de school/het bestuur betaalt zelf.
 • Meer dan €4.000,- per jaar: het SWV draagt bij tot het maximumtarief SBO/SO. Dit is maximaal € 6.634,52 (SBO) en € 12.938,34 (SO). 
 • Voor TOP-arrangementen, neem contact op met jharlaar@swvkopvannoordholland.nl.

Stap 4: Indien Nee