Ondersteuningspunt ouders

Waar kan een ouder terecht met vragen over passend onderwijs?

Het eerste aanspreekpunt voor ouders is altijd de intern begeleider van de school. Hij/zij kan de orthopedagoog inschajelen om mee te denken over een oplossing. Daarna zijn er een aantal opties:

De Commissie Toelaatbaarheid Onderwijs (CTO) van het SWV Kop van Noord Holland PO

De CTO kan ouders en de school advies geven over een passende oplossing als de school geen mogelijkheden meer ziet. De CTO kan ook een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor plaatsiing in het speciaal (basis)onderwijs.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Voor vragen over passend onderwijs, advies, of een gesprek met iemand die meedenkt kunnen ouders terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om ouders te helpen en werkt onafhankelijk. Het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de school. Kijk ook op de website van het ouder- en jeugdsteunpunt onderwijs.

 

Landelijke organisaties

Als het niet lukt om er samen uit te komen, dan kunnen ouders terecht bij de volgende landelijke organisaties:

Landelijke onderwijsconsulenten

De landelijke onderwijsconsulenten kunnen ondersteuning bieden aan ouders bij vastgelopen situaties nadat ze eerste de school en het samenwerkingsverband hebben benaderd. Als het daar niet gelukt is, kunnen ouders hun vraag aan de onderwijsconsulent stellen.

Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsconsulenten.nl

Ouders & Onderwijs

Ouders kunnen hier terecht voor informatie en onafhankelijk advies over alles wat met onderwijs te maken heeft (dus over meer onderwerpen dan passend onderwijs).

Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsenouders.nl
 

Landelijke geschillencommissie passend onderwijs

Als ouders er echt niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid om de landelijke geschillencommissie passend onderwijs in te schakelen. Uiteraard zullen alle partijen hun best doen om dit te voorkomen.

Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsgeschillen.nl

 

Download hier de poster 'Waar kan een ouder terecht met vragen over passend onderwijs?'