Ondersteuningspunt ouders

Heeft u een vraag over de mogelijkheden van basis- en extra ondersteuning of over de voorwaarden voor toelating tot het speciaal onderwijs? Krijgt u onvoldoende antwoord op uw vragen vanuit school? Of is het voor u niet duidelijk wat uw rol is in de gesprekken rond uw zoon of dochter?

Voor deze en andere vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met ons via:
Telefoon: 06 52 347 163
E-mail: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl