Nieuws

Diplomering RITHA studenten

Vrijdag 18 maart was een dag met een gouden randje! Zeventien onderwijsprofessionals uit het voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland ontvingen hun diploma van de Radboud International Training on High Ability (RITHA). Deze postacademische opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid heeft nationaal én internationaal een sterke reputatie en leidt tot het ECHA Certificaat (European Council for High Ability).

Deze opleiding is één van de activiteiten die vanuit de subsidieregeling ‘passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo’ door de samenwerkingsverbanden vo Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland georganiseerd is.  Met als doel de professionalisering op scholen een sterke impuls te geven.

De hoogbegaafdheidsdeskundigen leveren zo een belangrijke bijdrage aan de (door)ontwikkeling van hun scholen met expertise, aanbod en ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen. Daarbij vormen zij – na een jaar lang intensief samen optrekken - een onderling stevig netwerk op dit thema. Wij zijn ontzettend trots op de prestatie die zij hebben geleverd en feliciteren hen en hun scholen met deze mijlpijl!