Missie

De centrale missie van het SWV luidt:

‘Alle leerlingen in het samenwerkingsverband stromen gediplomeerd en/of op het hoogst haalbare niveau uit.’ en:

‘Voor alle leerlingen en hun ouders die daarbij ondersteuning nodig hebben, is passende hulp georganiseerd.’

 

Met het inzetten van de juiste (en vroegtijdige) expertise wordt adequate ondersteuning van docent, leerling en ouders bereikt. De juiste ondersteuning op de juiste plek, waarbij de school vindplaats én werkplaats is.

 


 

02
februari

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

16
februari

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid