Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan 2018-2022 staat beschreven hoe het SWV vorm en inhoud geeft aan passend onderwijs in de regio Kop van Noord-Holland. Een thuisnabij en dekkend aanbod van kwalitatief goed onderwijs en ondersteuning, in nauwe samenwerking met partners in de jeugdhulp is daarbij het uitgangspunt. Naast informatie over de organisatie, de begroting en de kengetallen van de regio, geeft het plan inzicht in hoe de ondersteuning vorm krijgt en de kwaliteit gewaarborgd wordt. Verder behandelt het de positie en de samenwerking met de ouders en andere onderwijspartners, zoals het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Klik hier voor het Ondersteuningsplan 2018-2022.

02
februari

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid

16
februari

Bijeenkomst Commissie Toelaatbaarheid