Nieuws

Vacature voorzitter/adviseur commissie passend onderwijs (CTO) - 0,6 - 0,8 fte


Jij draagt bij aan een passende onderwijsplek voor ieder kind!
Onze leerlingen, ouders en scholen rekenen op jouw ondersteuning en advies. Dankzij jouw advies kunnen leerlingen passend onderwijs krijgen op de eigen school. En als het niet lukt, treed jij in overleg met verschillende partijen om samen op zoek te gaan naar een andere passende onderwijsplek. Vanuit je rol als voorzitter van de Commissie Toelating Onderwijsvoorziening (CTO) bespreek je samen met andere deskundigen uit het primair onderwijs en de jeugd(hulp) de toewijzing en ondersteuning van leerlingen in het regulier basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, cluster 3 en 4 en Eureka (een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen). Daarnaast adviseer je over trajecten voor schoolmissers (c.q. thuiszitters) en ondersteun je scholen in de vormgeving hiervan.

Hier gaat jouw hart van kloppen of hier haal jij voldoening uit
Vanuit jouw grote hart voor passend en inclusief onderwijs ben je gedreven om het verschil te kunnen maken. Door echt te luisteren en verschillende partijen te horen kom je samen tot mooie en passende oplossingen voor onze leerlingen. Je maakt daarbij gebruik van je grote netwerk in onderwijs en zorg.

Door alles wat je signaleert op de scholen en jouw bevindingen, analyses en ervaringen kun je de directeur-bestuurder en beleidsadviseur goed adviseren over beleidsontwikkelingen en innovatiemogelijkheden op het gebied van passend onderwijs en draag je ook inhoudelijk bij aan nieuwe ontwikkelingen in de regio. Je benoemt de kansen die je in jouw werkgebied tegenkomt en maakt die bespreekbaar. Maar ook zorgen die je hebt over scholen durf je te benoemen. 

Als voorzitter/ adviseur ben je in contact met verschillende partijen en niveaus waaronder gemeente, ouders, bestuur, leerplichtambtenaren, scholen en wijkteam. Door jouw sterke communicatieve vaardigheden schakel je makkelijk en ben je makkelijk benaderbaar voor scholen en ouders.

Dit filmpje voor ouders uit onze regio geeft je een beeld van de werkwijze van de toelaatbaarheidscommissie.

Klik hier voor de volledige functieomschrijving.

Solliciteren?
Ben je enthousiast? En denk je met jouw kennis, ervaring en talenten een mooie bijdrage aan onze organisatie te kunnen leveren? Dan ontvangen we je motivatie en curriculum vitae graag voor 3 november 2023 via secretariaat@swvkopvannoordholland.nl